Keď som vyžmýkaná


Ja zbožňujem byť mamou. Milujem láskou, ktorá ide proti zdravému rozumu a proti všetkým maximám, ktoré som si myslela, že moje telo má. Milujem túto novú časť svojho príbehu. Som naplnená ako som si nikdy nemyslela, že sa bude dať.

A som vyprázdnená ako som si nikdy nemyslela, že sa bude dať. Občas príde chvíľa, že sa len schúlim do klbka a vravím, Končím, dosť, dnes už nevládzem byť mamou. Spať málo a ľúbiť veľa môže byť skutočne vražedná kombinácia.

Ale byť vyprázdnená, to je dobré. Vylievať sa neustále do svojich detí, to je dobrý spôsob, ako tráviť tieto svoje dni - je plodný, a tiež tvorivý. Odrážam ním Boha akokoľvek vyžmýkaná som. On tiež tvorí neustále, tvorí nové.

A napĺňa. Druhá polovica tretej kapitoly listu Efezským. ...aby pre bohatstvo Božej slávy vo vás jeho Duchom mocne zosilnel vnútorný človek, a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou.

A keď sme vyprázdnené, vyžmýkané, keď sme do dnešného dňa v živote našich detí naliali čo sa dalo - keď príde koniec, tak .... to všetko je len začiatok.

Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad to všetko môže urobiť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. 

Amen, milé vyprázdnené mamky.

0 comments:

Zverejnenie komentára