Sťahujeme sa!

Toto je naša najväčšia správa, ktorá sa varila celé Vianoce.
A bývať budeme tuto! 
(Aj) o rodičovstveNapodobňujte teda Boha ako milované deti 

 a žite v láske, 
ako aj Kristus miloval nás 
a vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemnej vône.

Efezanom 5, 1

Sobotný film: Medzi nami kamarátmi


Dnes Pocoyo a Pato stavajú spolu hrad. Tvoria, spolupracujú, dopĺňajú sa. A vznikajú nové veci - až kým sa neprihodí, prepytujem, somarina.

To somariny menia dejiny ľudstva, je moja osobná teória, viď. incident v raji, ten s tým kusom ovocia.

Neviem čo v sebe somariny majú, že vďaka nim úplne zabudneme ako veľmi sa ľúbime. Možno ak si to budeme pripomínať mimo somarín viac, možno ak budeme za seba navzájom vďačnejší, možno to potom všetko prehrmí omnoho skôr.